• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

Dostępne Starostwo Powiatowe w Kielcach

 

Podsumowanie realizacji zlecenia przez Top Focus "Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach"

  • Dostępność Architektoniczna

Modyfikacje Wejścia:
- Zamontowanie wypukłych ścieżek naprowadzających osoby z niepełnosprawnością wzrokową.
- Zastosowanie kontrastowych kolorów dla lepszej widoczności.

Usprawnienia:
- Poprawa oznakowania kierunkowego w przestrzeni publicznej.

  • Dostępność Informacyjno-Komunikacyjna:

System Komunikacji Wizualnej
- Ulepszenie systemu tablic.

Systemy Dźwiękowe
- Wdrożenie systemów dźwiękowych w kluczowych obszarach.

  • Realizacja zlecenia:

Etapy Prac
- Analiza dostępności i potrzeb.
- Projektowanie rozwiązań.
- Wdrażanie modyfikacji architektonicznych.

Wyzwania
- Integracja nowych elementów z istniejącą infrastrukturą.
- Zapewnienie minimalnych zakłóceń dla pracowników i klientów Starostwa.

  • Efekty i Rezultaty

Zwiększenie Dostępności
- Poprawa bezpieczeństwa i wygody dla osób z niepełnosprawnościami.
- Ułatwienie poruszania się dla osób z niepełnosprawnościami.

Pozytywne Reakcje Społeczności
- Opinie użytkowników i pracowników urzędu.
- Wyróżnienia za innowacyjne rozwiązania.

  • Przyszłe Kierunki Rozwoju

Monitorowanie i Doskonalenie
- System monitoringu dostępności.
- Regularne przeglądy i aktualizacje.

Współpraca z Społecznością
- Konsultacje z organizacjami osób z niepełnosprawnościami.
- Kontynuacja dialogu z użytkownikami.

  • Podsumowanie

Osiągnięcia Projektu
- Skuteczne dostosowanie wejścia do budynku.
- Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych.

Dziękujemy za Współpracę
- Klientowi i wszystkim zaangażowanym w projekt.
- Naszemu zespołowi za profesjonalizm i zaangażowanie.