• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

Inkluzywna SGH - bez barier w dostępie do edukacji

Top Focus ukończył realizację szkoleń bazowo-uwrażliwiających i specjalistycznych w ramach projektu Inkluzywna SGH - bez barier w dostępie do edukacji (inSGH) nr POWR.03.05.00-00-A063/2 w konsorcjum z Open Education Group sp. z o. o. dla pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 
Program szkoleń wraz z przygotowaniem programów szkoleń oraz materiałów szkoleniowych:
 
Szkolenia bazowe – uwrażliwiające dla 640 pracowników SGH:
???? dla kadry zarządzającej,
???? dla pracowników administracyjnych,
???? dla nauczycieli akademickich.
 
Szkolenia specjalistyczne z zakresu dostępności cyfrowej dla 520 pracowników SGH:
???? dla pracowników administracyjnych,
???? dla nauczycieli akademickich.
 
Szkolenia specjalistyczne z zakresu metodyki nauczania OzN dla 460 pracowników SGH:

???? dla nauczycieli akademickich