• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu
2023-09-28

Doradztwo w zakresie dostępności w ramach projektu „Dostępny Samorząd–granty”

W 2023 roku jako firma Top Focus zakończyliśmy świadczenie usług doradczych dla wskazanych przez Open Education Group Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, 19 Jednostek Samorządu Terytorialnego (dalej: JST), w zakresie dostępności w związku z realizacją przez w/w JST przedsięwzięć grantowych w ramach projektu „Dostępny Samorząd–granty”.

Projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. 

Doradztwo dotyczyło obszaru dostępności/projektowania uniwersalnego i wdrażania ewentualnych zmian w Jednostkach z województwa podlaskiego, które zostały zaplanowane w ramach przedsięwzięcia grantowego. 

Jakie czynności przeprowadziliśmy?

  • Przeprowadziliśmy indywidualne doradztwo dla 19 gmin z woj. podlaskiego, w formie indywidualnych konsultacji.
  • Doradztwo realizowane było w formie stacjonarnej i/lub zdalnej (w zależności od potrzeb danej jednostki i charakteru realizowanego doradztwa).
  • Zapewniliśmy odpowiedni personel posiadający odpowiednie kompetencje oraz wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji usług doradczych.
  • Przeprowadziliśmy konsultacje według ustalonego harmonogramu w formie wskazanej przez Open Education Group Sp. z o.o.