• większa czcionka
 • mniejsza czcionka
 • zmiana kontrastu
Menu

"Akademia umiejętności"

Projekt "Akademia umiejętności" realizowany​ przez firmę TOP FOCUS Tomasz Krzyżański w partnerstwie z HDA-CENTRUM SZKOLENIA,DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU Hubert Durlik. 

Cel projektu

Celem projektu jest nabycie lub poszerzenie umiejętności i kompetencji podstawowych niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz zawodowym 80 osób dorosłych, o niskich umiejętnościach podstawowych, w tym osób o niskich kwalifikacjach, starszych i z niepełnosprawnościami, chcących z własnej inicjatywy podnieść/uzupełnić umiejętności i kompetencje, uczących się/pracujących/zamieszkujących w woj. świętokrzyskim.

Okres realizacji projektu: 01 stycznia 2024r. - 31 maja 2025r.

Dofinansowanie projektu z UE: 931 960,00 zł 

Projekt  "Akademia umiejętności" jest dofinansowany ze środków programu regionalnego Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie 8.5 Wsparcie edukacji osób dorosłych. Instytucja Zarządzająca FEŚ 2021-2027 - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Grupa docelowa

 • wiek od 18 roku życia,
 • osoby o niskich umiejętnościach podstawowych (nie wyższych niż 3. poziom PRK) w tym niskich kwalifikacjach,
 • osoby starsze,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby uczące się/ pracujące/ zamieszkujące w rozumieniu KC na terenie woj. świętokrzyskiego, na obszarze OSI
  (obszar OSI – Staszów, Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Jędrzejów, Skarżysko-Kamienna, Sandomierz, Busko-Zdrój, Końskie

Program projektu

 1. Warsztaty z zakresu rozumienia i tworzenia treści
 2. Warsztaty z zakresu umiejętności cyfrowych 
 3. Warsztaty z zakresu rozumowania matematycznego 
 4. Warsztaty z zakresu kompetencji społecznych 
 5. Warsztaty kształtujące postawy proekologiczne 

Plakat projektu

Ulotka
 Dokumenty rekrutacyjne
 

Dokumenty w kolorze:

Dokumenty monochromatyczne:

Szacowania:

Zapytania ofertowe:

Rozeznania rynku:

Harmonogramy:Biuro projektu

Al. IX Wieków Kielc 6/17 drugie piętro
25-516 Kielce
tel.: 41 24 26 700; 41 30 35 640
Mobile: +48 515 445 276
E-mail: biuro@topfocus.pl

Biuro dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, bez barier architektonicznych w którym dostępna jest pełna dokumentacja wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu oraz uzyskanie pełnych informacji o projekcie w szczególności  o zasadach rekrutacji i formach wsparcia oferowanych dla beneficjentów.

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE