• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu
2020-09-02

Audyt architektoniczny? Tylko w Top Focus!

W Top Focus doskonale rozumiemy, że osoby niepełnosprawne również chcą sprawnie funkcjonować w życiu społecznym dlatego oferujemy przeprowadzenie audytu dostępności obiektu.
Taki audyt polega na zbadaniu dostępności biorąc pod uwagę potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami. Znamy doskonale obowiązujące przepis i wymogi formalne i jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi nowymi regulacjami prawnymi w tym zakresie. W praktyce wiemy, jak powinne być oznaczone elementy architektury by były one funkcjonalne i czytelne dla możliwie jak najszerszego grona osób, które z tego miejsca korzystają.
Wynikiem audytu architektonicznego jest stworzenie raportu, który zawiera informacje o stanie faktycznym, wskazuje dobre rozwiązania jakie są w danym obiekcie zastosowane, oraz zwraca uwagę na niedociągnięcia i na miejsca, które stanowią przeszkodę lub zagrożenie np. upadkiem w przemieszczaniu się. Co więcej, znajdują się w nim również sugestie co i jak poprawić. Wspieramy Was na każdym etapie wprowadzania niezbędnych zmian.