• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu
2020-08-31

Top Focus w Bazie Usług Rozwojowych!

Miło nam poinformować, że oferta szkoleniowa firmy TOP FOCUS jest już dostępna w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Jest to ogólnopolska baza ofert kursów, szkoleń, studiów podyplomowych i usług doradczych, adresowana do sektora MŚP.

Wysokie kwalifikacje i umiejętności pracowników to największy kapitał każdej firmy. O tym, jak trudno go wypracować i utrzymać przekonuje się coraz więcej pracodawców. Zwłaszcza teraz, gdy bezrobocie jest na niskim poziomie a pracodawcy borykają się ze znalezieniem wysoko wykwalifikowanej kadry. Inwestowanie w kapitał ludzki jest kosztowne i nie każdy przedsiębiorca jest w stanie takie wydatki ponieść. Tu z pomocą przychodzą środki UE, dzięki którym można uzyskać refundację poniesionych kosztów szkoleń czy usług doradczych na poziomie nawet 80%.

Baza Usług Rozwojowych segreguje oferty wg województw i branż. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości gwarantuje wysoką jakość usług znajdujących się w bazie.

Jak skorzystać z naszych szkoleń i otrzymać refundację?

  1. Wejdź na stronę:

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

kliknij w zakładkę "Wyszukaj organizatora", a w okienku "Szukaj po frazie" wpisz Top Focus i wybierz jedno z naszych szkoleń.
  1. Skontaktuj się z operatorem, który przyznaje dofinansowanie. W każdym województwie jest instytucja wyłoniona w drodze konkursu do realizacji wsparcia na danym terenie. Wykaz realizatorów znajduje się na stronach poszczególnych Wojewódzkich Urzędów Pracy. Operator skonsultuje dokonany przez Ciebie wybór. Następnie postępuj wg wskazówek realizatora wsparcia.

  1. Złóż do operatora wniosek o dofinansowanie usługi szkoleniowej. Podpisz umowę wsparcia tej usługi a następnie skontaktuj się z nami  w celu zrealizowania wybranego przez Ciebie i zatwierdzonego przez operatora szkolenia.

  2. Zrealizuj do końca szkolenie, wypełnij ankietę i dokonaj płatności.

  3. Złóż do operatora wniosek o refundację poniesionych kosztów. Na podstawie wcześniej otrzymanej promesy dostaniesz refundację sięgającą nawet 80%. Poziom refundacji zależy m. in. Od wielkości przedsiębiorstwa, rodzaju branży, w której prowadzisz działalność, wieku i poziomu kwalifikacji pracowników, których obejmujesz usługą szkoleniową. Pełna lista kryteriów znajduje się na stronach operatorów.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest pozytywna weryfikacja firmy przez właściwego operatora i podpisanie stosownej umowy, a następnie ukończenie realizacji wybranej usługi i wypełnienie ankiety.

Szczegółowych informacji na temat funkcjonowania systemu i obowiązujących procedur udzielają operatorzy.

Zapraszamy do współpracy - Zespół Top Focus