• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

Druk 3D

Druk 3D to drukowanie przestrzenne czyli proces wytwarzania trójwymiarowych fizycznych obiektów na podstawie komputerowego modelu. Możliwości zastosowania drukarek przestrzennych zależą głównie od metody wytwarzania produktu, dostępnych materiałów oraz częściowo kubatury urządzenia. Za pomocą różnego rodzaju drukarek 3D można wytwarzać: gotowe produkty z tworzywa sztucznego, produkty wymagające obróbki, przedmioty z topliwych materiałów, elementy przedmiotów, prototypy i inne produkty koncepcyjne, formy do wykonania właściwych elementów lub prototypów, a nawet tkanki ludzkie.

W ramach naszej oferty szkoleniowej wykonujemy różnego rodzaju obiekty przestrzenne, które wykorzystujemy w celu wsparcia procesu dydaktycznego. Służą one lepszemu zobrazowaniu omawianego zagadnienia. Tworzymy pomoce edukacyjne oraz miniatury dużych obiektów i budowli, dzięki czemu osoby niewidome mogą w pełni poznać ich bryły i konstrukcje za pomocą zmysłu dotyku.