• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

Niepełnosprawni

W Polsce jst około 5 mln niepełnosprawnych
W Polsce, według szacunków oficjalnych, jest około 5 mln niepełnosprawnych co stanowi ponad 12% ludności kraju. Ludzi z niepełnosprawnością( biologiczną) może być jednak więcej, ponieważ:

  1. liczba ta dotyczy ludzi, którzy okreslili tak swój stan zdrowia w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań z 2011 roku ( dane zostały zebrane w ramach spisu reprezentacyjnego, z wykorzystaniem administracyjnych baz danych i zostały uogólnione na całą populację ).
  2. liczba ta dotyczy części ludzi, którym przyznano prawne orzeczenie niepełnosprawności

Najczęstsza przyczyna niepełnosprawności wśród Polaków

Najczęstszą przyczynę niepełnosprawności wśród Polaków stanowią nastepujące stany chorobowe:

  • schorzenia układu krążenia
  • schorzenia narządów ruchu 
  • schorzenia neurologiczne

Mniej w tej grupie jest osób dotknietych chorobami psychicznymi, uposledzeniem umysłowym czy z uszkodzeniami narządów wzroku i słuchu. Jednakże są to utrudnienia, które wymagają większej troski i otoczenia większą opieką.

Relatywnie niższy udział procentowy osób z uszkodzeniami narządu wzroku i słuchu, 
z chorobą psychiczną i upośledzeniem umysłowym w zbiorowości osób niepełnosprawnych dotyczy jednak tysięcy.