• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

Skuteczna komunikacja i efektywna praca w grupie

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest poznanie przez uczestników technik i metod efektywnej komunikacji oraz udoskonalenie umiejętności współpracy w grupie i komunikowania się z ludźmi dla efektywniejszego działania zespołu.
Korzyści dla uczestników:
Udział w szkoleniu pozwoli na diagnozę własnego stylu komunikowania, weryfikację mocnych i słabych stron własnych oraz wyeliminowanie najczęściej popełnianych błędów pojawiających się w relacjach z innymi i pracy w grupie.
Profil uczestnika:
Szkolenie zaadresowane jest dla wszystkich, którzy odczuwają potrzebę doskonalenia umiejętności komunikacyjnych oraz umiejętności pracy w grupie lub są zainteresowani poznaniem mechanizmów funkcjonowania zespołu.
Metody pracy podczas szkolenia:
Zajęcia mają charakter wykładowo - warsztatowy: praktyczne zadania grupowe, dyskusje, odgrywanie ról, studium przypadków
i opisy sytuacji itp.
Zadania wymagają zarówno racjonalnego jak i emocjonalnego podejścia do pracy zespołowej. Dzięki temu uczestnicy rozwijają pełne spektrum umiejętności, co przekłada się na lepsze wykorzystanie potencjału grupy.
Sytuacje zadaniowe symulowane w proponowanych przez nas ćwiczeniach dają podstawę do wyciągania praktycznych wniosków, które mogą być odnoszone do realiów codziennej pracy zawodowej.
Ogólne zagadnienia poruszanych tematów:
- Co to jest zespół i dlaczego warto tworzyć zespoły? 
- Czynniki warunkujące skuteczne działania zespołu 
- Fazy rozwoju zespołu 
- Role w zespole 
- Istota i rodzaje komunikacji
- Proces komunikacji w zespole 
- Style komunikowania 
- Konflikt w zespole 
- Techniki argumentowani i przekonywania