• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

Zarządzanie sobą w czasie

Cel szkolenia:
Głównym celem szkolenia jest podwyższenie kompetencji z zakresu planowania i organizowania pracy. A także nabycie przez uczestników umiejętności prawidłowego określania celów, dostarczenie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących zwiększenia efektywności i wydajności pracy, radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu, poznanie narzędzi usprawniających działanie.
Korzyści dla uczestników:
Szkolenie to pozwoli uczestnikom nabyć nie tylko wiedzę, ale i umiejętności związane z zarządzaniem sobą (oraz zespołem) w czasie. Pomoże wskazać indywidualne pochłaniacze czasu i jak sobie z nimi umiejętnie radzić. Poprzez stosowanie sposobów formułowania oraz zdobywania postawionych celów uczestnicy osiągną satysfakcję z efektywniejszej pracy oraz życia osobistego.
Profil uczestnika:
Szkolenie skierowane jest do osób, które czują, ze wykonują wiele zadań na raz, często kosztem życia prywatnego. Do osób, które chcą nauczyć się planować zadań lub nie mają silnej woli by konsekwentnie trzymać się założeń. Oraz do osób, które chcą zwiększyć swoją wydajność, chcą nauczyć się właściwego wyznaczania celów i priorytetów w działaniu, chcą lepiej organizować swój czas.
Metody pracy podczas szkolenia: 
Zajęcia mają charakter warsztatowo – wykładowy. Przewidziane są takie zadania jak burza mózgów, dyskusja moderowana, odgrywanie ról, gry zespołowe oraz oczywiście praca indywidualna. Każde ćwiczenie będzie stanowiło swoiste „narzędzie”, pozwalające w praktyczny sposób poznać i zastosować przyswajane przez uczestników umiejętności i techniki oraz kształtować
i doskonalić umiejętności wspierające.
Ogólne zagadnienia poruszanych tematów:
- Skuteczne i efektywne zarządzania sobą w czasie
- Analiza obecnego stylu pracy
- Radzenie sobie z „pożeraczami czasu”
- Formułowanie celów w oparciu o konkretne kryteria
- Efektywne planowanie z wykorzystaniem dobranych odpowiednio metod
- Określanie priorytetów w oparciu o poznane techniki
- Wykorzystanie komunikatów asertywnych w celu lepszej organizacji pracy