• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

Szkolenie z zakresu obsługi pakietu Microsoft Office

Szkolenie z zakresu obsługi pakietu Microsoft OfficeSprzęt używany podczas szkoleń: monitor brajlowski oraz program udźwiękawiający system Windows "Jaws"
Umiejętność obsługi pakietu Office nie tylko podnosi wartość pracownika, ale też znacznie ułatwia znalezienie pracy. Oferujemy udział w szkoleniu, które przygotuje do sprawnego korzystania z każdego z programów pakietu:
- Word
- Excel
- PowerPoint
- Outlook
- OneNote 
- Access
- Publisher

Kurs kończy się egzaminem ECDL i pozwoli na nabycie kwalifikacji potwierdzonych odpowiednim certyfikatem.
Korzystamy z najnowszej wersji oprogramowania – Office 2013, dzięki czemu uczestnicy naszych szkoleń komputerowych pozyskują najaktualniejszą wiedzę, niezwykle użyteczną w pracy zawodowej oraz życiu codziennym. Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby pragnące poszerzać wiedzę z zakresu obsługi komputera i zdobywać nowe kwalifikacje, potwierdzone certyfikatem.