• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

Szkolenia z kompetencji społecznych

Szkolenia z kompetencji społecznych

Kompetencje społeczne są umiejętnością funkcjonowania wśród innych ludzi. Umiejętność ta znacznie ułatwia komfort życia i pracy. Wiedza z zakresu komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, a także radzenia sobie w trudnych sytuacjach czy motywowania i dążenia do realizacji zamierzonych planów poprawia relacje z pracownikami i najbliższym otoczeniem. Z kolei umiejętność zarzadzania własnym czasem czy przywództwo, pozwala uświadomić sobie swoją wartość i możliwości, a w konsekwencji działać sprawniej. Dzięki właściwej komunikacji, atmosfera w miejscu pracy jest znacznie bardziej komfortowa, co niesie za sobą wymierne korzyści. Na szkolenia z zakresu kompetencji społecznych zapraszamy przede wszystkim osoby, dla których właściwe relacje z pracownikami są jednym z głównych priorytetów.

Komunikacja interpersonalna

Okazuje się że wiele nieporozumień w relacjach interpersonalnych jest wynikiem złej komunikacji.  Za pośrednictwem gestów, mimiki, postawy ciała przekazujemy drugiej osobie określoną informację. To od nas w dużej mierze zależy czy przekaz ten będzie jasny i zrozumiały dla innych. Czy chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo odczytywać komunikaty  na poziomie werbalnym i niewerbalnym?
My pomożemy Ci poznać mechanizmy i procesy, które leżą u podstaw każdej rozmowy.
Poprawimy jakość Twoich relacji z przyjaciółmi, kolegami z pracy czy też klientami.

Autoprezentacja

Nie bez powodu funkcjonuje przekonanie, że: „Jak Cię widzą, tak Cię piszą.”  Umiejętność prawidłowej prezentacji własnej osoby to czynnik decydujący o naszym sukcesie w życiu osobistym i zawodowym. Podpowiemy Ci jak odpowiednio  wywierać pierwsze wrażenie na przyszłym pracodawcy oraz  jak wpływać na pozytywny obraz naszej osoby w oczach innych osób. Przygotujemy Cię do wystąpień publicznych oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Efektywnie pomożemy odczytywać sygnały werbalne i niewerbalne. Najważniejsze jest pierwsze wrażenie, ono rzutuje na naszą przyszłość.

Skuteczne radzenie sobie w sytuacjach trudnych

Niemal codziennie znajdujemy się w sytuacji, która wywołuje u nas lęk, napięcie, obniżając tym samym poczucie naszego bezpieczeństwa.  Doznanie trwałych uszkodzeń, w tym ruchowych, stanowi zawsze traumatyczną sytuację dla osoby zmuszonej dokonania radykalnych zmian w jej dotychczasowym funkcjonowaniu. Dbając o Twój komfort psychiczny i fizyczny przygotowaliśmy dla Ciebie pakiet informacji odnośnie tego czym jest stres oraz jak skutecznie sobie radzić w sytuacjach określanych przez nas jako „trudne”. Nauczymy Cię kontrolować poziom stresu oraz przeciwdziałać jego skutkom, zminimalizujemy jego wpływ na Twoje życie.

Motywowanie i orientacja na cel

Szkolenie to uzmysłowi Ci czym jest motywacja oraz jak prawidłowo odbierać potrzeby swoich pracowników. Kierowanie zespołem stanie się dużo prostsze dzięki wskazówkom jakich Ci udzielimy. Dowiesz się co zrobić, by osoby którymi kierujesz chciały pracować, robiąc to dobrze i zaangażowaniem. Każdy pracownik będzie czuł się doceniony i świadomy celu, jaki musi zrealizować. Przedstawimy Ci skuteczne techniki motywacyjne oraz nauczymy kluczowych umiejętności menedżerskich.  Dowiesz się jak kontrolować pracę zespołu, określać wspólne cele i przydzielać zadania. Nauczymy Cię asertywności oraz właściwej komunikacji z pracownikami.

Zarządzanie czasem

Nauczymy Cię optymalnego wykorzystywania własnego czasu. Doradzimy jak planować zadania i wyznaczać priorytety. Wszystko to jest możliwe dzięki technikom zarządzania czasem, które przedstawimy Ci w trakcie szkolenia. Nauczysz się systematyczności, z dużą łatwością zaczniesz osiągać wyznaczone cele. Ustalimy Twój własny harmonogram działania. Pomożemy oddzielić życie zawodowe od osobistego. Nie zabraknie w nim czasu na sprawy rodzinne oraz przyjemności.

Przywództwo

Dowiesz się jaki cechuje Cię styl kierowania ludźmi. Wyjaśnimy Ci różnice pomiędzy zarządzaniem a przewodzeniem. Jakie cechy i umiejętności są przydatne Liderowi?
Pomożemy Ci dostosować styl przewodzenia do kompetencji, doświadczenia oraz motywacji pracownika. Wskażemy zestaw psychologicznych narzędzi szefa, m.in. stawianie granic, odmawianie, przekazywanie trudnych decyzji. Pokażemy w jaki sposób motywacja przekłada się na wyniki w pracy. Jak karać i nagradzać pracowników. Dzięki nam będziesz dużo lepiej funkcjonował w sferze biznesu i zarazem doskonalił swoje umiejętności przywódcze.