• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

Przygotowanie do pracy z osobami z niepełnosprawnością sensoryczną dla pracowników urzędów oraz uczelni wyższych

Komunikacja z uczniem lub studentem jest rzeczą niezbędną. Dlatego też praca z osobą ze znaczną dysfunkcją wzroku jest umiejętnością, która może stanowić poważną barierę. Umiejętności z zakresu tyfloinformatyki są nie tylko sposobem na pozbycie się jej, ale też na nawiązanie bliższego kontaktu z podopiecznym.
Jeśli chcą Państwo zdobyć nowe umiejętności, poszerzyć swoje możliwości i rozwijać się, zapraszamy na szkolenie z zakresu przygotowania do pracy z osobami z niepełnosprawnością sensoryczną.
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników wszelkich urzędów oraz uczelni wyższych. Pozwala ono pozyskać kompetencje, które są niezbędne w pracy z uczniami i studentami niewidomymi lub niedowidzącymi. W ramach szkolenia dajemy możliwość zapoznania się ze specjalistycznym sprzętem komputerowym, wykorzystywanym przez osoby niewidome i niedowidzące. Uczymy jak używać go w praktyce, w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Dzięki umiejętnościom tyfolinformatycznym, nabytym na naszym kursie, praca w szkole czy na uczelni stanie się łatwiejsza i bardziej efektywna.