• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

Dostępność web accessibility

Top Focus zgodnie ze standardami krajowymi i międzynarodowymi usuwa bariery, które mogą uniemożliwiać lub ograniczać dostęp do stron internetowych oraz interakcję z mediami oraz internautami. 

Doradzamy i pomagamy projektować, tworzyć i  edytować serwisy oraz strony internetowe
w taki sposób, aby wszyscy użytkownicy mieli to samo doświadczenie: łatwy dostęp, łatwą nawigację i funcjonalność stron i serwisów (zwłaszcza osoby niepełnosprawne).